A 5 year mission…

marvin-robot

SF47 was gedurende de laatste 5+ jaar, of zelfs verderkijkend naar vorige incarnaties van hetzelfde project, de laatste 25 jaar een toonbeeld van hoe een gemeenschappelijke interesse in Science Fiction mensen samen kon brengen als een grote familie waarvan de lidnummers tot in de honderden liepen.

Het familiegevoel

Samen hebben we leuke meetings ervaren, online competities en deelden we online en offline onze passie voor alles waar enigszins het woordje “Star” in de titel verwerven zat.

Nu is het net dat ‘familieverband’ dat door het coronavirus zwaar geïmpacteerd wordt.

Elk individu, elk gezin, elke familie moet zich door deze moeilijke tijden worstelen. Ook onze virtuele familie.

SARS-CoV-2

Voor een vereniging, die steunt op het samenkomen van mensen, het samen dingen beleven, is dit natuurlijk nefast.

Een vereniging vereist immers “verenigen”, werken, samen dingen bereiken om het beste van het beste van zich te geven, en de realiteit is dat dit nu niét meer kan. Om die reden koos het bestuur van SF47 ervoor om ook onze activiteiten op te schorten.

We zijn jullie terecht dankbaar dat we deel mochten uitmaken van jullie Science Fiction leefwereld, maar kijken ook realistisch naar wat kon en kan. En die balans is, met heel veel spijt in het hart, negatief. Ook wij, als groep, zijn slachtoffer van een onzichtbare vijand.

We houden nog even de oude inhoud van de website online, en zijn in gedachten bij jullie allemaal.

Live Long And Prosper. May The Force Be With You. 

Onthou de leuke dingen

“Someone once told me that time was a predator that stalked us all our lives. But I rather believe that time is a companion who goes with us on the journey and reminds us to cherish every moment because they’ll never come again. What we leave behind is not as important as how we’ve lived.” – Captain Jean-Luc Picard