Battlestar Galactica

In een melkwegstelsel hier ver vandaan bestaan twaalf planeten, de Twaalf Koloniën, met een menselijke beschaving. De bewoners van deze Twaalf Koloniën zijn in oorlog met een ras van gemuteerde robots, de Cylons.

De originele Battlestar Galactica (1978 – 1979)

Wanneer de inwoners van de Twaalf Koloniën op het punt staan om een intentie-verklaring voor vrede met de Cylons te onderteken blijkt de goede wil van de Cylons slechts een afleidingsmanoeuvre geweest te zijn zodat zij een aanval konden beramen op de Twaalf Koloniën om zo het menselijke ras uit te roeien.

De aanval van Cylons heeft zijn effect niet gemist, de Twaalf Koloniën worden volledig vernietigd en ook alle oorlogsschepen worden, op één na, vernietigd. Wat er nog overblijft van het menselijke ras verzamelt op en rond het laatste oorlogsschip, de Battlestar Galactica.

Onder leiding van de gezagvoerder van de Battlestar Galactica, commander Adama, gaan ze op zoek naar een planeet waar ze veilig zijn voor de Cylons. Hierbij worden ze steeds achtervolgd en aangevallen door de Cylons, met hulp van de menselijke verrader Baltar.

[imdb id=”tt0076984″]

Galactica 1980

In deze spin-off bouwt men verder op het verhaal dat gestart werd in de originele Battlestar Galactica. De vloot, onder leiding van commander Adama, is er uiteindelijk in geslaagd om de veilige planeet, genaamd Aarde, te vinden.
De teleurstelling is groot wanneer naderhand blijkt dat deze planeet technologisch ver achterloopt op de Kolonialen waardoor ze absoluut niet in staat is om zich te verdedigen tegen een eventuele aanval van de Cylons.
Terwijl commander Adama voorzichtig een eerste contact probeer te leggen, roeren ook kwade machten zich die voor een meer agressieve aanpak te vinden zijn…

[imdb id=”tt0080221″]

Battlestar Galactica (2004-2009)

Deze serie is een remake van de oorspronkelijke Battlestar Galactica uit 1978 waarbij men veel van de oorspronkelijke elementen en personages behoudt maar in een sterk veranderd verhaal.

Lang geleden creëerden de inwoners van de Twaalf Koloniën robots, genaamd Cylons, om zich het leven makkelijker te maken. Aan het vreedzaam samenleven kwam een abrupt einde toen de Cylons in opstand kwamen tegen hun scheppers, met een lange en bloedige oorlog tot gevolg. Uiteindelijk werd toch een wapenstilstand getekend waarbij de Cylons wegtrokken naar een andere planeet.

Na veertig jaar stilte duiken de Cylons plots terug op voor een verrassingsaanval op de Twaalf Koloniën. Binnen enkele uren is de mensheid nagenoeg volledig uitgeroeid. Er zijn slechts 50.000 overlevenden, allen passagiers op één of ander ruimteschip die onderweg waren op het moment van de aanval. Tussen deze ruimteschepen zit het laatste overblijvende militaire schip, de Battlestar Galactica.

[imdb id=”tt0407362″]