Algemene voorwaarden

Kadering

Deze  consumentgerichte “algemene voorwaarden tot gebruik van de website/webshop” dienen niet verward te worden met de algemene voorwaarden m.b.t. lidwording als uittreksel uit onze statuten, wat de leefwereld en rechten & plichten van leden beschrijft. Gelieve -waar passend- beiden door te nemen. In een vereniging zijn immers beiden belangrijk voor jou als ‘klant’ en ‘lid deelnemend aan een vereniging’.

Artikel 1 – Webshop / online verkoop

De items die we hier verkopen beperken zich voor een vereniging zoals SF47 tot “een lidmaatschap” als product. Alle andere vormen van merchandising of producten waar wij naar linken, vallen buiten deze algemene voorwaarden, en daarop gelden de algemene voorwaarden van de desbetreffende website. 

1.1. www.sf47.be en aliassen zijn eigendom van de feitelijke vereniging SF47.

1.2. SF47 is een feitelijke vereniging.

U kunt ons contacteren via de contactformulieren op onze website.

Ons adres:
Feitelijke vereniging SF47
Herestraat 37
3803 Sint-Truiden
België

1.3. Onze website is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

1.4. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

1.5. Sinds 5 juni 2012 is onze webshop verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy/Privacybeleid.

1.6. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

1.7. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

Artikel 2 – Bedenktijd

2.1. U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product rechtstreeks via ons aangekocht, in ons geval is dit “een lidmaatschap” (indien de inschrijvingen open staan). Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zonder dat u het product zelf hoeft te betalen. U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product. Indien u al een betaling heeft gedaan, ontvangt u een creditfactuur en wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

2.2. Producten die aan ons geretourneerd worden, dienen voorzien te zijn van de originele verpakking waar van toepassing.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via Paypal, creditcard, of overschrijving of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.

3.2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, a) door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden of b) door het versturen van de betaling volgens de verkoopsinstructies met de benodigde extra informatie in het mededelingsvakje en zo het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

3.3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.

3.4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht en wat het u kost. Voor klachten of vragen kunt u met ons contact opnemen.

3.5. Wij zijn aan u verplicht het product of artikel binnen 30 dagen aan u te leveren, wanneer het product op voorraad was wanneer u het bij ons kocht. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Na het verstrijken van deze 30 dagen krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug.

3.6. Kocht u een product of artikel via de nabestelling, dan houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte van de verwachte leverdatum. Mocht dit door onvoorziene omstandigheden langer duren dan 90 dagen, dan krijgt u de optie om uw betaalde aankoopbedrag terug te krijgen.

3.7. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in België. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – De prijs

4.1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW.

4.2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven, bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.

4.3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

4.4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 5 – Klachten en garantie

5.1. Voor klachten of vragen over de levering kunt u met ons contact opnemen.

5.2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.

5.3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.